pc加拿大

熱情接待訪問權限廣東出行新職業水平員工!

海船船員培訓項目

海船船員培訓項目

海船大副培養該項目

1、基本性(xing)很(hen)安全指導;

2、救生艇筏和救濟艇專業培訓;

3、高端防(fang)火學習(xi);

4、救護教(jiao)育(yu)培(pei)訓;

5、聲納(na)檢測與標繪和聲納(na)摸擬(ni)器學習培訓;

6、半(ban)自動雷達探測標繪儀課程培訓;

7、查崗水手培訓(xun)教育(yu);

8、查崗機工教學;

9、GMDSS通(tong)用操(cao)作員適(shi)任證書(shu)培訓;

10、甲(jia)、丙(bing)類(lei)三副(fu)適任(ren)資格證專業培(pei)訓(xun);

11、甲、丙(bing)類三管(guan)輪適任(ren)資格證書教(jiao)育(yu)培訓。Copyright ? 2020 pc加拿大

pc加拿大